Regulamin spotkań - Anna Diller

Regulamin spotkań

 1. Organizatorem spotkań jest Rozwijalnia Kobiet Anna Diller z siedzibą w Błażejewku ul. Kasztanowa 6, 62-035 Kórnik, nr NIP 782-220-76-99, REGON 366984240.
 2. Treść niniejszego regulaminu obowiązuje przy „Spotkaniach Rozwijalni Kobiet”, „Śniadaniach Biznesowych Rozwijalni Kobiet”, „Programie Mastermind Rozwijalni Kobiet” a także przy innych szkoleniach oraz wydarzeniach Organizatora organizowanych na żywo oraz online.
 3. Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu Rozwijalni Kobiet jest uprzednia rezerwacja miejsca, zgłoszenie swojego udziału za pomocą strony www.annadiller.pl/rozwijalnia-kobiet oraz dokonanie wymaganej płatności poprzez przycisk KUP BILET.
 4. Wpłaty dokonywane są przez system Payu. W razie potrzeby (po skontaktowaniu się z Organizatorem) płatność za usługi może być dokonana w formie przelewu z konta bankowego lub przelewu internetowego na podane konto bankowe.
 5. Warunkiem rezerwacji miejsca na spotkaniu jest dokonanie wpłaty.
  Organizator nie przyjmuje płatności za udział w wydarzeniu, na spotkaniu Rozwijalni Kobiet.
 6. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Organizator wystawia fakturę potwierdzającą dokonanie płatności na dane podane w formularzu zgłoszeniowym oraz przesyła ją uczestnikowi na podany w zgłoszeniu adres e-mail (najpóźniej do dnia, w którym odbywa się spotkanie)
 7. Ilość miejsc jest ograniczona, dlatego o wpisaniu na listę uczestników spotkania decyduje kolejność zgłoszeń
 8. W przypadku rezygnacji z udziału w spotkaniu Rozwijalni Kobiet wniesiona opłata nie jest zwracana oraz nie może być również przesunięta na inny termin. Możliwe jest jedynie uczestnictwo w zamian innej osoby jeśli Uczestniczka poinformuje o tym wcześniej Organizatora, podając imię i nazwisko osoby zastępującej.
 9. Rozwijalnia Kobiet zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z powodu siły wyższej, oraz innych przyczyn od niej niezależnych, w szczególności polegających na: chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić szkolenie, rezygnacji osoby prowadzącej szkolenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć szkolenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość wedle swojego wyboru: skorzystania z takiego samego szkolenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez Rozwijalnię Kobiet lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
 10. Osoby dokonujące zakupu usług  oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur i korekt faktur drogą elektroniczną. W związku z tym, osoby, które chcą uzyskać fakturę (z podanym numerem NIP) są obowiązane do podania w zamówieniu na stronie w zakładce UWAGI, numeru NIP firmy.
 11. Uczestniczki wszystkich szkoleń lub wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Rozwijalnię Kobiet oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub wydarzeń oraz na użycie ich imienia, wizerunku, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 12. Osoby biorące udział w szkoleniu lub wydarzeniu oświadczają, że nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, wydarzeń lub materiałów z nich pochodzących.
 13. Zgłoszenie udziału w spotkaniu Rozwijalni Kobiet jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu
 14. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 504-366-789 lub adresem e-mail: anka.diller@gmail.com lub rozwijamykobiety@gmail.com
Odbierz bezpłatny ebook!

Poznaj 11 sposobów na rozkręcenie fanpage-a na FB + Otrzymuj ciekawe porady biznesowe od założycielki Rozwijalni Kobiet!

We respect your privacy.